Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Bij de behandelen van het OR Reglement voor de komende zittingsperiode van de OR is er door de WOR bestuurder geen akkoord gegeven op het continueren van het bestaande reglement en faciliteitenregeling. Er is inmiddels meerder malen overleg geweest tussen de ondernemingsraad en de bestuurder met als resultaat is dat we nog steeds een meningsverschil hebben over het aantal OR zetels.

Zoals bekend hebben we voorgaande jaren altijd een bezetting gehad van 15 leden én een door de werkgever geleverde ambtelijk secretaris. Dit is om een gelijke verdeling van afgevaardigden uit onze organisatie in de OR te realiseren. Echter geeft de wet aan op de ondernemingsraad aan dat het aantal ondernemingsraad leden voor onze organisatie 13 is, tenzij de WOR bestuurder toestemming geeft voor een ander aantal. Dit aantal komt voort uit het aantal personeelsleden werkzaam bij VRZL. Die toestemming wil deze WOR bestuurder niet langer meer geven. De OR is van mening dat de grond waarop die toestemming vanaf de BOR tijd al is verleend momenteel nog steeds van kracht is en gaat daarom voor behoud van 15 zetels.

Om duidelijkheid te krijgen wie nu gelijk heeft hebben we een derde partij ingeschakeld en dat is in dit geval de kantonrechter. Op 15 februari om 11 uur word dit behandeld in een openbare zitting op de rechtbank in Maastricht.

Door het opstarten van deze procedure zullen de OR verkiezingen die geplant waren in maart vertraging oplopen. we informeren jullie later over een datum waaop de OR verkiezingen alsnog zullen woreden gehouden.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.