OR Leden

De leden van OR houden zich bezig met de belangenbehartiging voor medewerkers, waarbij het komen tot een goede organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemers.

Het mag duidelijk zijn dat wij ons bezig houden met zaken die een reguliere OR aangaan. Voor de duidelijkheid rechtspositionele zaken zijn aan het Georganiseerd Overleg. Op deze site kan men lezen waar we mee bezig zijn en waar wij over gaan.

Contact opnemen

Missie 

De OR staat voor het welzijn en de belangenbehartiging van alle medewerkers van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Vanuit de intentie om de continuïteit van de organisatie te borgen.

Visie 

Dit doen wij door op een pro-actieve en transparante wijze beleidsontwikkelingen te toetsen en nauwlettend toe te zien op het nakomen van gemaakte afspraken en wet- en regelgeving.

We zullen jullie zoveel mogelijk op de hoogte houden d.m.v. nieuwsbrieven, deze website en tevens zullen wij bijeenkomsten organiseren waar nodig. Dit neemt niet weg dat jullie ons vooral ook moeten aanspreken mocht er iets niet duidelijk zijn, vragen staat vrij en inbreng van jullie zijde is dan ook zeer belangrijk.
Per slot van rekening zijn we er voor jullie.

Op maandag avond 11 september is de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen.

Op Woensdag 13 september word er tijdens een bijeenkomst van de ondernemingsraad besloten hoe dagelijks bestuur er uit komt te zien en zullen de commissie ingedeeld worden.

Daarna word de site bijgewerkt en kunnen jullie hier de indeling van de ondernemingsraad raadplegen.

Voorzitter John Beucken
Secretaris Bart Pepels
Ambt.secretaris Peter Kelleter
plv. Voorzitter Huub Pappers
plv. Secretaris Wim Meessen
Voorzitter Luc Valent
Secretaris Benoit Smeets
Lid Ton Reineardts
Lid Paul Hanssen
Lid Huub Pappers

 

Voorzitter Wim Meessen
Secretaris Thei Speetjens
Lid Dominique van der Schoot
Lid Emed de Bie
Lid Robert Gaemers
Lid Roger Pallada
Voorzitter
Secretaris
OR Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Zürichstraat 10
6135 LP
Sittard
 

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.