Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Beste collega’s,

Op 9 maart ontving het Dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (OR) het bericht dat Jordi van Bilsen zijn lidmaatschap bij de OR wil stoppen. Wij vinden dit jammer om te vernemen, maar waarderen zijn besluit.

Dit betekent dat er een tussentijdse vacature ontstaat, welke de OR volgens artikel 15.1 van het OR reglement mag invullen. Dit betekent dat de OR de eerstvolgende kandidaat van betreffende categorie, blijkens de uitslag van de laatstgehouden verkiezingen, daarvoor mag benaderen als opvolger van Jordi. Concreet betekent dit dat het Dagelijks bestuur van de OR Roel Thewessen heeft benaderd als opvolger voor het OR lidmaatschap van Jordi.

Indien er bezwaar is ten aanzien van bovengenoemd besluit verneemt de OR dit graag, hiervoor kunt u contact opnemen met de Voorzitter John Beucken van de OR. Indien er voor 25 maart aanstaande geen bezwaren zijn ontvangen, wordt Roel geacht te zijn verkozen als opvolger.

Wij danken Jordi voor zijn inzet de afgelopen jaren als OR lid.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.