De Ondernemingsraad Veiligheidsregio Zuid- Limburg.

Op 13 oktober is er een bericht geplaats met betrekking tot het implementeren van de nieuwe MDT.

Als ondernemingsraad van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg staan wij geheel achter de directie voor wat betreft de inzet van de medewerkers die het mogelijk gemaakt hebben om de juiste keuze te maken wat betreft de MDT. De ondernemingsraad wil dan ook onderstrepen dat er geen bezwaar is tegen de gemaakte keuze.

Het betreft hier een fout in de procesgang en dat is ook de reden dat wij het implementeren van de nieuwe MDT stopgezet hebben. De ondernemingsraad heeft volgens de wet op de ondernemingsraden (WOR) de mogelijkheid om over dit voorgenomen besluit een advies af te geven volgens artikel 25 lid 11. Als ondernemingsraad hebben wij dit in de ontwikkelfase van de aanbesteding meerdere malen aan de WOR bestuurder medegedeeld. Echter de keus van de WOR- bestuurder was om dit ter info aan de OR aan te bieden en de implementatie door te zetten zonder advies van de ondernemingsraad.

Als ondernemingsraad hadden we toen geen andere keus om de implementatie van de nieuwe MDT stop te zetten en nogmaals aan te dringen op een advies aanvraag. Deze hebben we dan ook op 25 -10 -2021 mogen ontvangen. Omdat het stop zetten van de implementatie van de nieuwe MDT mogelijk geen gevaar zou opleveren heeft de ondernemingsraad ervoor gekozen om dit op dat moment te doen, mede om de achterban goed te kunnen blijven vertegenwoordigen.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.