Dé Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Sinds 13 oktober is de samenstelling van het dagelijksbestuur van de OR gewijzigd. René Bruinen draag de taak als secretaris over aan Bart Pepels. Bart was al enige tijd de plaatsvervanger.

René zal wel in de OR blijven.

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.